cerrar

Política de cookies:

Utilitzem cookies pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la teva experiència d'usuari i oferir-te els millors serveis. Si navegues pels nostres llocs web, estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes a la present Política de cookies.

PUJAR AL FORMULARI
Donem una NOVA VIDA a la teva BÚSTIA

Dóna't d'alta a la factura digital

Ho lamentem, però aquesta promoció va finalitzar el 31 de Juny.

Donen una NOVA VIDA a la teva BÚSTIA
Apple Watch
        Serie 4

Passa't a la Factura Digital i

GUANYA un Apple Watch Series 4!

Promoción 2% y 5%

Si l'actives ara, tindràs un 2% de descompte en el terme d'energia de les teves factures de llum i un altre 2% de descompte en el terme d'energia de les teves factures de gas, durant 1 any

Veure descomptes*

Avantatges de ser client digital

Totes les teves factures al correu electrònic

Totes les teves factures al correu electrònic

Veuràs tot el detall de les teves factures una setmana abans que te la cobri el banc.

T'ajuda a estalviar

Abans que te la cobri el banc

Rep la factura per correu electrònic abans que te la cobri el banc. Planifica les teves despeses!

Contribueixes al medi ambient

Contribueixes al medi ambient

Activant la factura digital, evites la tala d'arbres i ajudes a prendre cura del medi ambient.

És de franc!

És de franc!

Gaudeixes d'avantatges exclusius sense cap mena de cost.

Tens algun dubte? Resol-lo

En donar-te d'alta a la factura digital, et registres a la web d'endesaclientes.com (si encara no ho havies fet) i actives la factura digital. Així, podràs saber en detall en què et gastes els diners. Comprendràs el teu consum elèctric com mai abans ho havies fet i podràs estalviar sense esforç.

  • Sabràs més coses sobre la teva factura i les sabràs més aviat: tota la informació molt abans que el banc et cobri la factura. Quan la factura surt del forn, t'avisem amb un correu electrònic, en què detallem com has consumit l'electricitat l'últim mes i quant et costarà.
  • El teu consum elèctric a l'instant: ja n’hi ha prou d’esperar un mes o dos per saber aquestes dades. Tindràs tot el detall en el moment que vulguis. Totes les oscil·lacions, tots els gràfics, cada hora de cada dia.
  • Alertes per si et passes en la despesa: podràs configurar les alertes que vulguis, fixant el límit de consum i rebent una alerta al correu electrònic o al mòbil quan t'estiguis passant del límit.
  • Ampli ventall d'eines d'estalvi i eficiència: sabràs quins electrodomèstics són els que t’estan inflant la factura, et direm si ets un consumidor eficient o malgastador (i què fer per millorar-ho), podràs activar diferents maneres d'estalviar per acabar pagant menys… Un repertori d'aplicacions d'assessorament personalitzat que no pararà de créixer.
  • I tot disponible des del mòbil: l'energia intel·ligent arriba al teu smartphone, des del qual podràs consultar totes les dades i realitzar gestions.

Per descomptat. Només et caldrà fer un clic des de la teva àrea privada de la web d’endesaclientes.com

Completament segura. La signatura digital que incorpora garanteix l'autenticitat de l'emissor i la integritat del seu contingut. Endesa disposa d'un certificat electrònic de l'Agència Notarial de Certificació que ens permet incorporar una signatura electrònica avançada en totes les factures.

Sí. En cas d'incidència o si vols reclamar, la factura digital val tant o més que la factura en paper (aporta més informació).

És possible gràcies als nous comptadors intel·ligents. Monitoritzen el teu consum i envien les dades a distància, sense que un tècnic hagi d'anar a casa teva. Això permet que la teva factura sempre estigui basada en el consum real.
Si ja tens un comptador intel·ligent, pots aprofitar tots els avantatges de ser client digital. Si encara no en tens cap, és qüestió de temps que la teva companyia distribuïdora te l'instal·li (i ho farà abans del 2019). Fins llavors, pots gaudir de molts dels avantatges de la digitalització.

Només cal ser client d'Endesa. Tots els nostres clients poden digitalitzar-se amb un sol clic. Si no n’ets client, té remei: contracta’ns aquí

Cap problema. En digitalitzar-te, accedeixes a tot un univers d'avantatges nou, però conserves la factura de tota la vida en format PDF i disponible a l'instant, sense haver d’esperar que te la porti el carter.

No, és gratis. Gaudir de tots els avantatges de la digitalització no et costarà res.

Per descomptat. Pots començar a fer comptes: si d'un arbre es treuen uns 8.000 folis, què podem aconseguir si milions de persones deixen de rebre les factures mensuals en paper?

Altres preguntes

CONDICIONS GENERALS D'ALTA AL SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Les presents Condicions Generals regulen la relació contractual entre ENDESA, amb domicili social a Madrid, carrer Ribera del Loira 60, i els clients usuaris de Mi Endesa que es donin d'alta al servei de Facturació Electrònica. El compliment per part de l'usuari de tots els passos per donar-se d'alta en aquest servei de facturació electrònica comporta la seva adhesió expressa, plena i sense reserves a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'alta en el servei de Facturació Electrònica.

PRIMERA.- OBJECTE

L'objecte de les presents Condicions Generals és facilitar el servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES a favor dels clients usuaris de Mi Endesa. L'alta en aquest servei implicarà que, a partir de la data d'entrada en vigor de l'esmentada alta, el client deixarà de rebre per correu postal la factura en suport paper, segons s'estableix a les estipulacions següents.

SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

2.1. L'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES serà de caràcter voluntari i gratuït per al client. El client podrà desistir d'aquesta petició en qualsevol moment i tornar al règim ordinari de facturació en suport paper mitjançant comunicació a ENDESA a través de Mi Endesa.

2.2. Les factures que emeti ENDESA pels diferents serveis prestats es carregaran al lloc web ENDESACLIENTES en format XML i PDF. El client les podrà visualitzar a través d'Internet en idèntic format que tindrien aquestes factures si s'enviessin en suport paper al seu domicili (format PDF).

2.3. Els clients que es donin d'alta en aquest servei deixaran de rebre la factura impresa ordinària al seu domicili.

2.4. Aquest servei permet, a més de la visualització en pantalla de la imatge de la factura i del detall, baixar-la a l'ordinador personal de l'usuari. La factura electrònica que s'obté d'aquesta manera es basa en la utilització d'un sistema de signatura electrònica que permet garantir l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut, en els termes que es contemplen a l'Ordre EHA/962/2007 (BOE de 14 d'abril del 2007). ENDESA ha obtingut un certificat electrònic reconegut emès per l'ANCERT (Agència Notarial de Certificació) que l'habilita per a la incorporació d'una signatura electrònica avançada a les seves factures.

2.5. El servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES s'implementarà a través d'un sistema d'enviament de missatges per correu electrònic que avisarà als clients donats d'alta que les factures dels diferents serveis que hagin contractat estan disponibles per ser consultades a través d'ENDESACLIENTES a Mi Endesa.

2.6. En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari del servei comunicar a ENDESA qualsevol canvi en l'adreça de correu electrònic a la qual vulgui rebre els avisos. La no recepció per part de l'usuari d'aquest avís, ja sigui per error a l'adreça de correu electrònic facilitada a ENDESA, ja sigui per qualsevol altre motiu, no implicarà que deixi de prestar-se el servei de Facturació Electrònica, un cop que l'usuari s'hi hagi donat d'alta i no hagi desistit de la petició posteriorment.

TERCERA.- ALTA AL SERVEI

3.1. L'alta en aquest servei es farà a través de Mi Endesa (www.endesaclientes.com) on, tan bon punt l'usuari s'hagi autenticat amb la seva clau i contrasenya personal i secreta, podrà contractar aquest servei de Facturació Electrònica segons les presents Condicions Generals.

3.2. Quan l'usuari sigui titular de diversos contractes o tingui contractats diferents serveis prestats per ENDESA i que generen diferents factures, l'alta en el servei de Facturació Electrònica s'aplicarà al conjunt de contractes seleccionats pel client i que depenen d'un mateix NIF/ CIF. Aquesta alta només afectarà la part de la factura que s'emetés i enviés al client en suport paper.

QUARTA.- ENTRADA EN VIGOR

4.1. S'entendrà que l'usuari atorga el seu consentiment per ser donat d'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES des del moment en què envia l'acceptació amb el formulari d'aquest lloc web correctament emplenat. Des d'aquest moment, l'usuari accepta i s'adhereix de manera completa a totes les Condicions Generals que es detallen en aquest text.

CINQUENA.- COMPROMISOS D'ENDESA

5.1. ENDESA adquireix els compromisos següents en la relació que estableix amb el client que es doni d'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES.

5.1.a). A través d'ENDESACLIENTES, posarà en marxa un sistema d'enviament de correus electrònics a les adreces facilitades pels usuaris que estiguin donats d'alta al servei. El missatge que rebran els usuaris d'aquest servei a la seva bústia de correu els avisarà que la factura, amb els corresponents detalls, es troba disponible a Mi Endesa "www.endesaclientes.com" per poder visualitzar-la i, si s'escau, imprimir-la al seu domicili.

5.1.b). Si els sistemes informàtics detectessin que algun correu electrònic enviat no s'ha rebut correctament, aquest correu es tornaria a enviar un altre cop. En tot cas, la possibilitat de dur a terme la consulta de la Factura Electrònica a MI Endesa a través del lloc web "www.endesaclientes.com" no està condicionada a l'enviament i la recepció del missatge d'avís, perquè aquest només té un caràcter informatiu i és responsabilitat del client actualitzar degudament la seva adreça de correu electrònic. 5.2. ENDESA garanteix la seguretat i la confidencialitat d'aquesta consulta perquè:

5.2.a). Al missatge d'avís a través del correu electrònic no hi apareixerà cap tipus d'informació relativa a la factura, tret de la data d'emissió i del número de referència identificatiu del contracte i l'import.

5.2.b). Quan el client accedeixi a la consulta a Mi Endesa, al lloc web www.endesaclientes.com, se li sol·licitarà que s'autentiqui mitjançant la validació de la seva clau d'usuari i contrasenya, que seran úniques per a cada client i s'indicaran de manera confidencial als usuaris.

5.2.c). A més, el client tindrà en tot moment la possibilitat de modificar la seva clau d'accés a través de la pròpia funcionalitat que li ofereix Mi Endesa.

SISENA.- COMPROMISOS DEL CLIENT

6.1. El client adquireix els compromisos següents en donar-se d'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES:

6.1.a). Emplenar correctament, amb veracitat i exactitud, els formularis de sol·licitud i els camps corresponents segons les instruccions que especifiqui sobre això Mi Endesa, a "www.endesaclientes.com".

6.1.b). Comunicar oportunament, a través dels procediments que estableixi Mi Endesa, a "www.endesaclientes.com", els canvis que es puguin produir a l'adreça o adreces de correu electrònic d'avís.

6.1.c). Emplenar tots els camps del formulari llevat que s'estableixi el contrari. En cas contrari, ENDESA no garantirà la prestació de tots els serveis que ofereix a través de Mi Endesa, en especial el compromís d'avís d'enviament a l'adreça de correu electrònic, en cas que aquesta no es faciliti correctament.

SETENA.- RESPONSABILITATS

7.1. El client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades a través dels formularis de sol·licitud d'ENDESACLIENTES.

VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES

8.1. En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999), el client queda informat i atorga el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal conseqüència de la contractació d'aquest servei d'acord amb les condicions establertes en l'apartat de Política de Privacitat.

Els camps e-mail no coincideixen.

Si no tens les teves factures domiciliades, per poder activar la teva Factura Digital has d'accedir a l'àrea privada d'Endesa Clients i fer-ho des d'allà.

Ara a Mi Endesa pots saber cada dia i cada hora les dades del teu consum, sense haver d’esperar a la factura

Aquesta dada és necessària per poder tramitar la teva alta i t'ho facilitem per a la teva comoditat.

Si vols pots confirmar aquesta dada en les teves factures d'Endesa en la secció “Dades del contracte” amb el nom Referència del contracte.

Número contrato
Número contrato

Si tens cap dubte sobre el teu número de contracte pots trucar-nos al 800 760 206 i un gestor t'ajudarà. El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00

Ara a Mi Endesa pots saber cada dia i cada hora les dades del teu consum, sense haver d’esperar a la factura

Aquesta dada és necessària per poder tramitar la teva alta i t'ho facilitem per a la teva comoditat.

Si vols pots confirmar aquesta dada en les teves factures d'Endesa en la secció “Dades del contracte” amb el nom Referència del contracte.

Número contrato
Número contrato

Si tens cap dubte sobre el teu número de contracte pots trucar-nos al 800 760 206 i un gestor t'ajudarà. El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00