CONDICIONS GENERALS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

 • PRIMERA: OBJECTE
  • L'objecte d'aquestes condicions generals és regular i facilitar la facturació electrònica a favor dels clients d'Endesa Energía, SAU (en endavant, Endesa Energía) o de tercers facturats per Endesa Energía.
 • SEGONA: CARACTERÍSTIQUES DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

  L'alta de la factura electrònica té caràcter voluntari i gratuït per al client i implica deixar de rebre per via postal la factura (tant de serveis i productes d'Endesa Energía com de tercers facturats per ella), segons s'estableix en les estipulacions següents.

  • 1. Les factures que emeti Endesa Energía pels diferents serveis prestats es carregaran a l'Àrea Client del lloc web ENDESA en format XML i PDF. Per accedir a aquestes factures, el client ha de disposar d'accés a l'Àrea Client d'ENDESA i acceptar les condicions del lloc web.

   Des de l'Àrea Client, pot visualitzar en tot moment les factures a través d'Internet en el mateix format que tindrien aquestes factures si s'haguessin enviat en suport paper al seu domicili (format PDF).

  • 2. A més, i com a valor afegit, Endesa Energía pot enviar al client missatges per correu electrònic per tal d'avisar-lo de la disponibilitat de consulta de les factures. L'avís de disponibilitat permet, a més de la visualització en pantalla de l'import de la factura i del detall, la descàrrega de la factura electrònica en format PDF en el dispositiu personal de l'usuari.
  • 3. La possibilitat de fer la consulta de la factura electrònica a ENDESA no està condicionada a la tramesa i la recepció del missatge d'avís de disponibilitat, que només té caràcter informatiu.
  • 4. La factura electrònica es basa en la utilització d'un sistema de signatura electrònica que permet garantir l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut en els termes que es preveuen en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Endesa Energía ha obtingut un certificat electrònic qualificat, emès per SIA, que l'habilita per incorporar la signatura electrònica avançada a les factures.
 • TERCERA: ALTA A LA FACTURA ELECTRÒNICA

  S'entén que el client dona el consentiment per a ser donat d'alta a la factura electrònica d'Endesa Energía per a la subscripció d'aquest document.

 • QUARTA: ENTRADA EN VIGOR I REVOCACIÓ

  Des del moment en què el client accepta i s'adhereix expressament i plenament a la factura electrònica, s'aplicarà per a tots els contractes en vigor i s'aplicaran les condicions generals que es detallen en aquest document.

  El client pot renunciar a la factura electrònica en qualsevol moment i tornar al règim ordinari de facturació en suport paper mitjançant comunicació a Endesa Energía a través de l'Àrea Client d'Endesa Energía o mitjançant qualsevol dels canals d'atenció disponibles.

 • CINQUENA: RESPONSABILITATS DEL CLIENT

  És en tot cas responsabilitat del client comunicar a Endesa Energía qualsevol canvi en l'adreça electrònica a la qual vol rebre els avisos. En qualsevol cas, la no-recepció per part del client d'aquest avís, bé per error en l'adreça de correu electrònic facilitada a Endesa Energía, bé per qualsevol altre motiu, no implica que deixi de disposar de la factura electrònica, un cop que el client s'hi hagi donat d'alta i no hi hagi renunciat posteriorment.

  El client garanteix, en qualsevol cas, la veracitat, l'exactitud, la vigència i l'autenticitat de les dades personals facilitades, i en respon.

 • SISENA: PROTECCIÓ DE DADES

  El tractament de les dades personals es farà de conformitat amb la Política de protecció de dades a Endesa Energía.

Dóna't d'alta a la factura digital

Més ràpid!

Reps la factura per correu electrònic quan s’emet. No esperis que el banc te la cobri.

Més estalvi!

Tens amb detall l’import i el que has consumit per hores.

Més ecològic!

Contribueixes a la conservació del medi ambient.

Més flexible!

Pots tornar a la teva factura en paper quan vulguis

Et registrem a l'Àrea Privada d'Endesa si encara no hi estàs registrat.
4% de Descompte

Descompte durant 1 any en les teves factures de llum i de gas, si l'actives ara.

Veure descomptes